Sluby facility managementu maj v komplexnm pojet mimo?dn potencil variantnch ?innost, kter lze zjednoduen? zobecnit jako

Dl? sluby expertnho charakteru

vymezench ?asovm horizontem tdn? - nap?.

 • vodn analza pot?eb k uplatn?n systmu facility managementu i CAFM systmu;
 • porovnn vkonnostnch parametr? benchmarking;
 • formulace FM strategie a politiky subjektu;
 • zpracovn modelu uplatn?n facility managementu subjektu;
 • zpracovn internch sm?rnic jednotlivch facility oblast (majetek, prostor, procesy);
 • analza rizik u p?leitost zm?n;
 • provd?n internch audit? systmu facility managementu a controllingovch operac jeho podsystm?;
 • stanoven KPI parametr? vkonnosti FM systmu ?i zpracovn metodiky pro jejich stanovovn;
 • formulace podlu internch ?innost a externch slueb v rmci facility managementu;
 • p?prava jednotlivch projekt? implementace v rozsahu metodiky projektovho ?zen;
 • projekt implementace CAFM informa?nho systmu v koexistenci se stvajcmi internmi systmy;
 • zpracovn standard? sprvy a drby pro majetek, technick za?zen, procesy;
 • kolen, workshopy, kou?ink;
 • konzultace, poradenstv v oblasti facility managementu;
 • atd.

Formy slueb outsourcing.

Komplexn sluby k zaveden systmu facility managementu

vymezench dle podstaty a dimenze subjektu zpravidla st?edn?dobm ?asovm horizontem m?sc? nap?.

 • postupn p?prava uivatelskho tmu subjektu na vech rovnch formou sekvence problmov? zam??ench kolen ?i workshop?;
 • koncepce tm? a implementace pilotnch projekt? facility managementu;
 • standardizace na vech plnovanch rovnch implementace facility managementu;
 • ?zen dopad? implementace facility managementu na zkladn ?innosti subjektu;
 • ?zen a realizace jednotlivch implementa?nch projekt? v?etn? systmu informa?n podpory CAFM;
 • konzultace, poradenstv v oblasti implementace systmu facility managementu;
 • atd.

Formy slueb outsourcing, interim management.

Komplexn sluby na provozovn systmu facility managementu

zaloench na podstat? kontinuln sprvy a provd?n kon? v rmci FM systmu ?i jeho jednotlivch ?st v dlouhodobm ?asovm horizontu nap?.

 • extern zajit?n ?i provd?n slueb facility managementu v jeho jednotlivch podsystmech (FM budov, FM technologi, FM infrastruktury, FM administrativy, energetick management) na rovni smlouvy o rovni slueb;
 • extern provozovn systmu CAFM;
 • ?zen FM tm?, projekt? a proces?;
 • monitoring dodavatel? FM slueb;
 • vyhodnocovn kl?ovch vkonnostnch ukazatel? KPI, reporting;
 • tematicky zam??en kolen, workshopy, kou?ink;
 • konzultace, poradenstv v oblasti provozovn systmu facility managementu;
 • atd.

Formy slueb dodavatelsk outsourcing.

 

Proč my …

cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: