To umíme

Služby facility managementu mají v komplexním pojetí mimořádný potenciál variantních činností, které lze zjednodušeně zobecnit jako

Dílčí služby expertního charakteru

vymezených časovým horizontem týdnů - např.

 • úvodní analýza potřeb k uplatnění systému facility managementu i CAFM systému;
 • porovnání výkonnostních parametrů – benchmarking;
 • formulace FM strategie a politiky subjektu;
 • zpracování modelu uplatnění facility managementu subjektu;
 • zpracování interních směrnic jednotlivých facility oblastí (majetek, prostor, procesy);
 • analýza rizik u příležitostí změn;
 • provádění interních auditů systému facility managementu a controllingových operací jeho podsystémů;
 • stanovení KPI parametrů výkonnosti FM systému či zpracování metodiky pro jejich stanovování;
 • formulace podílu interních činností a externích služeb v rámci facility managementu;
 • příprava jednotlivých projektů implementace v rozsahu metodiky projektového řízení;
 • projekt implementace CAFM informačního systému v koexistenci se stávajícími interními systémy;
 • zpracování standardů správy a údržby pro majetek, technická zařízení, procesy;
 • školení, workshopy, koučink;
 • konzultace, poradenství v oblasti facility managementu;
 • atd.

Formy služeb – outsourcing.

Komplexní služby k zavedení systému facility managementu

vymezených dle podstaty a dimenze subjektu zpravidla střednědobým časovým horizontem měsíců – např.

 • postupná příprava uživatelského týmu subjektu na všech úrovních formou sekvence problémově zaměřených školení či workshopů;
 • koncepce týmů a implementace pilotních projektů facility managementu;
 • standardizace na všech plánovaných úrovních implementace facility managementu;
 • řízení dopadů implementace facility managementu na základní činnosti subjektu;
 • řízení a realizace jednotlivých implementačních projektů včetně systému informační podpory CAFM;
 • konzultace, poradenství v oblasti implementace systému facility managementu;
 • atd.

Formy služeb – outsourcing, interim management.

Komplexní služby na provozování systému facility managementu

založených na podstatě kontinuální správy a provádění úkonů v rámci FM systému či jeho jednotlivých částí v dlouhodobém časovém horizontu – např.

 • externí zajištění či provádění služeb facility managementu v jeho jednotlivých podsystémech (FM budov, FM technologií, FM infrastruktury, FM administrativy, energetický management) na úrovni smlouvy o úrovni služeb;
 • externí provozování systému CAFM;
 • řízení FM týmů, projektů a procesů;
 • monitoring dodavatelů FM služeb;
 • vyhodnocování klíčových výkonnostních ukazatelů KPI, reporting;
 • tematicky zaměřená školení, workshopy, koučink;
 • konzultace, poradenství v oblasti provozování systému facility managementu;
 • atd.

Formy služeb – dodavatelský outsourcing.

 

Proč my …

originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: