KPI – parametry výkonnosti

Představují měřítko vyjadřující obecně podstatné ukazatele výkonnosti procesu či výkonnosti FM-služby a jsou určeny především k průběžnému hodnocení a monitorování pokroku.

Jejich typickou vlastností je účelová vázanost, jedinečnost a originalita, nicméně zásadně by měly plnit nejméně požadavky:

  • Účelnosti – co přesně chci hodnotit, měřit či zjistit
  • Jednoznačnosti – jejich výklad musí být určitý a nejlépe jedním způsobem
  • Zjistitelnosti – data pro formulaci parametru musí být v datové struktuře subjektu určitě zjistitelná
  • Interpretovatelnosti – parametr musí být uživatelsky pochopitelný a názorný.