Vlastní základní a podpůrné činnosti

Vlastní základní činnosti

Tvoří charakteristické a nepostradatelné způsobilosti subjektu v jeho hodnotovém řetězci (pohled ČSN EN 15221-1 Terminologie a definice).

Podpůrné činnosti

Značí všechny ostatní a doplňující vlastní základní, když rozhraní mezi vlastními základními službami a podpůrnými není určitě vymezeno a nemusí být stabilní. Je dáno jedinečným charakterem procesní skladby subjektu a musí být průběžně aktualizováno. Mají významný potenciál pro použití systému facility managementu.