FM technologie – činnosti

Výrobní zařízení jsou, až na malé výjimky, základní součástí jakékoli produkce výrobků či služeb a jejich dlouhodobá bezvadná provozuschopnost určuje efektivitu produkce v rozsahu celého výrobního řetězce. Jsou srdcem celého systému i našeho pojetí facility managementu.

Výrobní zařízení – technologie chápeme jako soustavu zařízení

 • výrobních strojních zařízení (jednotlivé stroje, linky, atd.)
 • soustavy technologických médií (plyny, voda, oleje, elektrická energie, tlakový vzduch, chladící a řezné kapaliny, atd.)
 • soustavy zařízení k zajištění hygieny pracovního prostředí (úklidové a čistící systémy technologií, likvidace obalů, zařízení k odprášení průmyslových aplikací či průmyslové ventilace, atd.)
 • jiná související (paletové hospodářství, atd.).

Typické znaky

 • preventivní a prediktivní charakter jednotlivých úkonů údržby a servisu
 • vysoká úroveň uživatelské bezpečnosti výrobních zařízení i systémů správy
 • trvalá stabilita funkčnosti a provozuschopnosti výrobních zařízení
 • vysoká úroveň efektivní využitelnosti výrobních zařízení (parametr CEZ -celková efektivnost zařízení)
 • systémová integrace s interními systémy, zejména TPM – produktivní údržba, energetický management, CAFM, BOZP, PO, rizika, jakost, atd.
 • uživatelsky nekonfliktní, transparentnost, názornost, pochopitelnost.

Příklady obvyklých FM služeb

 • technické prohlídky, kontroly účinností, revize v rozsahu stanovených, plánovaných preventivních i nahodilých - správa systému, zajištění
 • prediktivní diagnostika včetně výpočtů a modelování (termografická diagnostika, vibrační analýzy, ultrazvuková diagnostika, tribotechnická diagnostika, atd.) – správa systému, zajištění, provádění
 • průběžné sledování, hodnocení a optimalizace CEZ (celkové efektivnosti zařízení) – správa systému, provádění
 • metody průmyslového inženýrství – kooperace, provádění
 • technická i provozní dokumentace zařízení – správa, zajištění, provádění, včetně pasportizace
 • údržba a opravy – správa systému (i TPM), organizace, zajištění, provádění
 • projekty významných oprav, rekonstrukcí, investičních řešení náhrady výrobního parku – kooperace, analýzy, zajištění, provádění, koncepce projektů, vedení projektů
 • informační podpora CAFM – zavedení, správa systému
 • náhradní díly – správa systému, zajištění
 • média (plyny, oleje, technologické kapaliny, vzduch, atd.) – správa systému, zajištění
 • atd.