FM budovy – činnosti

Budovy v široké účelové škále (k bydlení, administrativní, průmyslové, zemědělské, atd.) jsou tradičním základem FM služeb technické povahy v poloze řešení prostředí a infrastruktury. Budovy chápeme pro účely FM činností jako systém stavby včetně k ní náležejících technických zařízení.

Typické znaky

Příklady obvyklých FM služeb

  • technické prohlídky, kontroly účinností jednotlivých TZB, revize v rozsahu stanovených, plánovaných preventivních i nahodilých - správa systému, zajištění
  • prediktivní diagnostika vad budov (obálky budov) i systémů TZB (zejména tepelné soustavy, elektroinstalace, klimatizační a vzduchotechnické systémy) včetně výpočtů a modelování (termografická diagnostika, měření průvzdušnosti Blower Door, kontroly tepelných soustav, atd.) – správa systému, zajištění, provádění
  • metody průmyslového inženýrství – kooperace, provádění
  • technická i provozní dokumentace zařízení – správa, zajištění, provádění, včetně pasportizace
  • údržba a opravy – správa systému (i TPM), organizace, zajištění, provádění
  • projekty významných oprav, rekonstrukcí, investičních řešení náhrady výrobního parku – kooperace, analýzy, zajištění, provádění, koncepce projektů, vedení projektů
  • informační podpora CAFM – zavedení, správa systému
  • náhradní díly – správa systému, zajištění
  • technická média (paliva, elektrická energie, voda, atd.) – správa systému, zajištění
  • atd.