FM administrativy

Komplexní pojetí facility managementu v podobě administrativní má mimořádný potenciál služeb doplňkového charakteru s příznačnou povahou správy agendy vybraných podpůrných procesů, když variantní a individuální skladbu služeb z této oblasti lze zjednodušeně shrnout do vybraných obvyklých: