Proč

Cíle pro uplatnění facility managementu mají ve všech potenciálních oblastech jeho uplatnění vícekriteriální podobu, obecnou podstatu však tvoří prostý trend v udržení efektivity pokud možno „štíhlé produkční struktury“ zaměřené na podstatu produkční činnosti a navíc v prostředí neustálého zlepšování.

Proč ano …

 • Provozní náklady statisticky převyšují investiční za celou dobu životnosti několikrát a jejich systémovou optimalizaci nelze uskutečnit bez funkčního systému integrovaných podpůrných služeb;
 • Hmotný majetek (v tom nemovitý, technologie, atd.) tvoří obecně významný až zásadní podíl na celkovém kapitálu společností a facility management v systémovém pojetí je cestou a efektivnímu prodlužování jeho živostnosti.
 • Až ¼ se podílejí podpůrné služby na ceně produktu a mají přímý dopad na výkonnost a efektivnost základních činností. Eliminace nadbytečností všeho druhu, plýtvání a ztrát využitím synergického efektu jednotlivých služeb je cestou k vyšší konkurenceschopnosti produktu.
 • Úroveň naší produktivity je jedna z nejnižších – se vším si „nějak poradíme“. Facility pojetí přináší organizaci a systém, eliminuje improvizaci a zvyšuje tak potenciál pro vlastní základní činnosti i nárůst produktivity.
 • Podpůrné služby jsou oblastí s největším potenciálem plýtvání, ztrát i drobné korupce.
 • Pro facility management je outsourcing jako forma řešení možností, nikoli nutností.
 • Procesní standardizace a koncentrovaná datová podpora v prostředí CAFM systému začleněném do interní informační struktury se jeví v 21. století pro řiditelný a efektivní subjekt nutností.

Typické výsledky užití

 • Optimalizace provozních nákladů po celou dobu životnosti, zejména začleněním do proaktivních systémů Provozní diagnostiky budov či produktivní údržby (TPM).
 • Průkazný a efektivní dohled a správa, zejména vlivem kompletních, účelově uspořádaných, udržovaných a rozvíjených datových struktur v rámci interních systémů. Spravovat lze jen to, o čem víme.
 • Optimalizace využití majetku (budov, infrastruktury i technologie, atd.). Úspory uspořádáním, intenzifikací využití, modelováním využití, atd.
 • Nárůst výkonnostního potenciálu personálu vlivem eliminace „nezbytných přidružených činností“.
 • Eliminace rizik strategických rozhodnutí vlivem systematické centrální správy v souvislostech a s datovou podporou umožňující průkazný přehled i pro budoucí potřebu rozhodnutí.
 • Přínos vizualizace, zejména v případě užití moderních metod komplexní pasportizace užitím CAD technologií integrované v CAFM systému správy.
 • Systémová a adresná alokace nákladů.
 • Integrace v rámci interní soustavy řízení jednak vlivem sdílení i distribuce dat, ale i obecnou podstatou facility managementu – je znakem integrace v řízení.
 • Nárůst kredibility subjektu.
 

Proč my …

cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: