CAFM systémy

Jsou třídou informačních systémů, které slouží k řízení, optimalizaci a podpoře rozhodování v oblasti facility managementu podpůrných činností v subjektu, kde je systém implementován.

Cíle nasazení CAFM

Prvotním cílem nasazování CAFM systémů je zejména podpora cílů implementace systému facility managementu. CAFM systém je určen pro podporu rozhodování vrcholového managementu v oblasti tvorby strategií, pro střední management v oblasti taktického řízení s cílem optimalizace provozních nákladů při zachování jakosti a konečně i pro operativní řízení výkonných pracovníků a procesů.

Obvyklá skladba CAFM

Významným rysem CAFM systémů je

 • Integrace s GIS a CAD systémy
 • Ukládání dat do jednoho „datového skladu“.

Variantní modulární skladba CAFM systémů je obvyklou a mezi běžné činnosti, které tento systém ve svých modulech obsahuje, patří nejméně:

 • správa a údržba budov a technologií
 • správa a využití ploch včetně nájmů a pronájmů
 • optimalizace prostorového uspořádání
 • strategické i operativní plánování
 • opravy, rekonstrukce,
 • projektové řízení, financování a rozpočtování,
 • údržba ve všech režimech
 • správa pracovních a technologických postupů,
 • podpora pro vyhodnocování a zlepšování stavebně technického stavu budov a technologií
 • energetický management a hodnocení stavu udržitelnosti,
 • správa vozového parku a další činnosti,
 • CAD a GIS integraci a další