Facility management

Chceme poskytovat jako souhrn optimálně integrovaných činností, procesů a zařízení určených k zajištění i optimálnímu rozvoji širokého spektra podpůrných činností, které doplňují a podporují vlastní základní činnosti především průmyslových subjektů s cílem zvyšovat jejich efektivitu.

Obecné podmínky pro uplatnění systémů facility managementu, v podobě národní legislativy, nejsou zcela standardizovány, nicméně vycházíme z ČSN EN řady 15221, když se soustředíme primárně na facility služby (FM-služby) v těchto oblastech podpůrných činností:

s cílem uvádět a spravovat podpůrné služby v pojetí průmyslových produkčních aplikací jako trvale

  • transparentní, měřitelné a řiditelné
  • nákladově optimální a celkově efektivní
  • rychlé a nekonfliktní pro obslužný personál
  • v souladu s legislativním prostředím
  • v souladu se strategií subjektu
  • ekologické a energeticky efektivní,

a to i v koexistenci s ostatními podsystémy interní soustavy řízení (např. systémy TPM, Provozní diagnostiky budov, rizik, jakosti, atd.) a s využitím účinných postupů, zařízení i preferencí datové a informační podpory prostřednictvím zavádění systémů třídy CAFM.

Základní formou externího uplatnění služeb pro systémové zavedení a smysluplné provozování facility managementu je interim management a outsourcing.

 

Proč my …

naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: