Facility management

Chceme poskytovat jako souhrn optimln? integrovanch ?innost, proces? a za?zen ur?ench k zajit?n i optimlnmu rozvoji irokho spektra podp?rnch ?innost, kter dopl?uj a podporuj vlastn zkladn ?innosti p?edevm pr?myslovch subjekt? s clem zvyovat jejich efektivitu.

Obecn podmnky pro uplatn?n systm? facility managementu, v podob? nrodn legislativy, nejsou zcela standardizovny, nicmn? vychzme z ?SN EN ?ady 15221, kdy se soust?edme primrn? na facility sluby (FM-sluby) v t?chto oblastech podp?rnch ?innost:

s clem uvd?t a spravovat podp?rn sluby v pojet pr?myslovch produk?nch aplikac jako trvale

  • transparentn, m??iteln a ?iditeln
  • nkladov? optimln a celkov? efektivn
  • rychl a nekonfliktn pro obslun personl
  • v souladu s legislativnm prost?edm
  • v souladu se strategi subjektu
  • ekologick a energeticky efektivn,

a to i v koexistenci s ostatnmi podsystmy intern soustavy ?zen (nap?. systmy TPM, Provozn diagnostiky budov, rizik, jakosti, atd.) a s vyuitm ?innch postup?, za?zen i preferenc datov a informa?n podpory prost?ednictvm zavd?n systm? t?dy CAFM.

Zkladn formou externho uplatn?n slueb pro systmov zaveden a smyslupln provozovn facility managementu je interim management a outsourcing.

 

Proč my …

účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: