Pro koho

Více než metodikou je facility management filosofií přístupu ke smysluplnému řešení podstaty růstu, která je, v konečné podobě uplatnění synergického efektu jednotlivých integrovaných postupů, ověřeným a účinným prostředkem optimalizace činností podpůrného charakteru a je účelně použitelná bez rozdílu dimenze subjektu, oborové orientace i typem produkce všude tam, kde

  • existuje vůle a zájem
    ze statistického hlediska implementačních zkušeností vyplývá, že významně nižší šanci na úspěch mají změny prováděné „jenom tak“, tedy spíše „trpěné“. Pro skutečně efektivní uplatnění metod průmyslového inženýrství v duchu trvalé procesní optimalizace se ukazuje nutností naprosté ztotožnění s touto filosofií, a to od nejvyšších rozhodovacích úrovní zadavatele.

  • existuje potenciál příležitostí
    pro zachování smysluplnosti v užití principů facility managementu preferujeme a pracujeme s mírou identifikovatelných příležitostí a efektu jejich řešení v měřitelné či hodnotitelné dimenzi.
 

Proč my …

Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: