Jak to děláme

Základní přístup

 • systémové uplatnění facility managementu nepovažujeme za „revoluci“, spíše mu sluší systematický vývoj „evoluční“, tedy nepoužíváme „recepty na úspěch“, ale smysluplně postupujeme „jak nejjednodušeji to jde“ a sázíme na smysluplné, správně řazené, systémové, komplexní, ale i klientsky názorné a srozumitelné úkony prováděné s „nadhledem“;
 • outsourcing nepovažujeme za dogma, i interní forma řešení má ve facility managementu významnou pozici;
 • v uplatnění facility managementu přistupujeme s vědomím, že nejúčinněji je stejně realizují právě sami uživatelé procesů a zadavatelé změn, jsou-li s touto filosofií ztotožněni;
 • cíleně užíváme postup „od jednoduššího ke složitějšímu“ i s vědomím „přizpůsobit se specifickým činnostem subjektu“ a s oblibou užíváme postup od malých pilotních implementačních projektů, přes jejich standardizaci až po opakované užití na jiném místě téhož subjektu jako řešení s ověřenou funkčností a navíc s vysokou pravděpodobností, že je uživatel již pojal za své;
 • jako první v řadě užíváme základní a nejjednodušší metody zaměřené na úzkou skupinu problémů systému, účinek v podobě zlepšení parametrů je rychlý, jinak nenahraditelný a hodnotitelný;
 • integraci s ostatními souvisejícími interními mechanismy či systémy vyhledáváme (např. Provozní diagnostika budov, TPM – produktivní údržba) stejně jako projekty průmyslového inženýrství, jsou-li zavedeny.

Postup v kostce

Variantní rozsah služeb facility managementu v zásadě vylučuje univerzální návod, ale zjednodušeně se naše postupy odvíjí dle těchto klíčových rozhraní:

 • „kde jsme“ – audit příležitostí, mapování potenciálů facility managementu a jejich parametrická kvantifikace
 • „co chceme“ – formulace modelu uplatnění systému facility managementu včetně strategie postupných kroků v implementaci změn
 • trénink, školení, workshopy, koučink – filosofie myšlení, příprava na projektová řešení přípravou týmu a managementu
 • pilotní projekty - formulace jednotlivých projektů, projektové týmy, pravidla, atd. dle standardů řešení úloh v rámci projektového řízení
 • implementace změn dle jednotlivých pilotních projektů
 • vyhodnocení projektů a sdílení znalostí standardizací dle úspěšných pilotních implementací a jejich postupný přenos do dalších částí procesního řetězce zadavatele – „rolování“
 • kontinuita procesu zlepšování.
Více - Případové studie >>
 

Proč my …

naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: