Outsourcing

Je formou vyčlenění vybraného spektra činností, zpravidla podpůrného charakteru, a jejich kontinuálním prováděním prostřednictvím jiného subjektu prostřednictvím smluvního vztahu.