FM infrastruktury

Facility management infrastruktury je charakteristický povahou správy agendy pro podpůrné procesy propojující komplexní péči o majetek a jeho uživatele, když skladba služeb je variantní a jedinečná podle podstaty vlastních základních činností , když flexibilní pojetí je nutností.

Vybrané obvyklé služby:

  • Úklidy (interiéry, vnější prostranství, atd.)
  • Správa zeleně (interiérová, vnější prostranství, atd.)
  • Design a vybavení interiérů
  • Životní prostředí a odpady (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, atd.)
  • Správa systému ochranných pracovních prostředků a oděvů