ČSN EN 15221

ČSN EN 15221- je českou verzí evropské normy EN 15221 v jejích jednotlivých částech (1-6).

 

ČSN EN 15221-1 Facility management – část 1: Definice a terminologie

Stanovuje základní terminologii, definice a přehled o obecném rozsahu facility managementu.

ČSN EN 15221-2 Facility management – část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu

Poskytuje návodný rámce pro přípravu smluv o facility managementu.

ČSN EN 15221-3 Facility management – část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu

Zavádí pojem „facility management produkt“ – přesně vymezená a měřitelná služba

ČSN EN 15221–4 Facility management – část 4: Taxonomie facility managementu – Klasifikace a struktura

Specifikuje jednotlivé produkty facility managementu, jejich řazení do skupin dle procesního a nákladového členění.

ČSN EN 15221–5 Facility management – část 5: Průvodce rozvojem a zlepšením procesů

Specifikuje procesní standardy.

ČSN EN 15221–6 Facility management – část 6: Plošné a prostorové měření“.

Popisuje metodiku a standardy měření, zejména ploch a prostor.