FM budov a výrobních technologií

Za podstatu efektivního využívání majetku považujeme

  • trvale bezvadný stav
  • trvale vysoká úroveň funkčnosti a využitelnosti
  • trend prodloužení životnosti,

a vše v podmínkách strukturované alokace a optimalizace provozních nákladů.

FM služby budov a výrobních technologií považujeme za elementární součást a naši prioritní aktivitu komplexního pojetí facility managementu a uplatňujeme je v přímém provádění, zajišťování, organizaci i správě služeb ve variantní skladbě s cílenou orientací na

když preferujeme systémové zavedení a provozování technického facility managementu v souvisejících či nadřazených systémech Provozní diagnostiky budov, Energetického managementu či TPM – produktivní údržby včetně systémové informační a datové podpory užitím systémů třídy CAFM.

Obsah a rozsah jednotlivých činností má mnohočetný i jedinečný charakter a zjednodušeně je lze shrnout do obvyklých základních oblastí našeho působení:

  • trvalá údržba a opravy k zajištění provozuschopnosti
  • správa provozní dokumentace
  • široký režim prohlídek, kontrol, revizí
  • kontinuální nákladové optimalizace
  • systém informační podpory a řízení CAFM
  • reporting,

když se ve zvýšené míře soustředíme na