Pasportizace

je souhrnem činností směřujících k získání či kontinuálního aktualizačního získávání nezbytných dat o budovách včetně jejich technických zařízení či průmyslových technologiích ve smyslu jejich

  • stavebnětechnických parametrů,
  • umístění včetně okolí,
  • popřípadě i vybavenosti a stavu budovy,

a to v podobě pořízení elektronické průvodní dokumentace vhodné a potřebné pro související využití v rámci facility managementu.