FM BOZP, PO – činnosti

Agendy systémů bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a všech alternativních vlivů produkce na životní prostředí patří k typickým podpůrným činnostem s významnou mírou státního dohledu a zajištění jejich trvalé efektivní funkčnosti patří mezi standardy služeb facility managementu.

Typické znaky

 • Systémově integrovaný charakter jednotlivých agend
 • vysoká kontinuita v ověřování uživatelských způsobilostí (školení, kontroly, záznamní povinnosti, atd.)
 • systémová integrace se systémy Provozní diagnostiky budov, TPM – produktivní údržby, rizik, atd.
 • uživatelsky nekonfliktní, názorný
 • významný preventivní charakter

Příklady FM služeb – BOZP,PO

 • provozní dokumentace (interní směrnice, evidence školení, pracovních úrazů, pověření, vedení provozních knih, deníků technologických zařízení, evidence lékařských prohlídek, požární řády, požární poplachové směrnice, atd.) – zavedení, správa, zajištění, provádění
 • kontrolní činnost a prověrky systému, osob i technických zařízení, revize (preventivní, plánované i státní odborný dozor, audity) – asistence, zastoupení, organizace, zajištění, provádění
 • aktualizace systému, nápravné úkony – zajištění, provádění
 • vzdělávání (vstupní instruktáže, široká škála školení, atd.) – správa systému, organizace, zajištění, provádění
 • technologické postupy rizikových činností – zajištění, provádění
 • analýzy rizik (postupů, užití strojů, atd.) – zajištění, provádění
 • atd.