Monitoring&Targeting

Je strukturovaným postupem energetického řízení primárně určeným pro řízení spotřeby energií ve výrobním cyklu, nicméně přiměřeně ji lze použít i pro účely snižování energetické náročnosti budov.

Její podstatou je cyklus úkonů

  • Měření a sledování skutečné energetické spotřeby
  • Analyzování zjištěných hodnot ve vztahu k zamýšleným
  • Realizace nápravy.