ČSN EN ISO 50001

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

 

Je českou verzí mezinárodní normy EN ISO 50001specifikující požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií, jehož účelem je umožnit subjektům různé podstaty přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie.

Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov), zlepšení sledování spotřeby při všech operacích a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby.